วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►Q&A/ติดต่อ/แผนที่วิทยาลัยฯ
► ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ
► วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
► สาระน่ารู้ต่อผู้รับบริการ
► Q&A หลักสูตร
 
► วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ม.4 ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
อาคาร 18 (อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ) ชั้น3  ห้องสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
โทรศัพท์ 074-317689
EMAIL : umdc@tsu.ac.th