วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►Q&A/ติดต่อ/แผนที่วิทยาลัยฯ
► ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ
► วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
► สาระน่ารู้ต่อผู้รับบริการ
► Q&A หลักสูตร
 
► ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ กลับหน้าหลัก

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ห้อง 128/157
ถนนพญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
*ติดสถานีรถไฟฟ้าพญาไท
โทร : 02-248-7553  โทรสาร : 02-248-7553 
EMAIL : umdc@tsu.ac.th