วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล/แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
► ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► คู่มือการศึกษา
► ชุดเครื่องเเบบนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
► สถิตินิสิตปัจจุบัน
► แบบฟอร์มต่างๆ
 
► แบบฟอร์มต่างๆ กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มปริญญาโท

แบบฟอร์มลงทะเบียนศิษย์เก่า

คำร้องขอลา

คำร้องอื่นๆ

  • คำร้องขอเปิดรายวิชา     
  • ขออนุญาตสอบย้อนหลัง     
  • ขออนุญาตเปลี่ยนประเภทนิสิต     
  • แบบคำร้องทั่วไป     
  • ขออนุญาตย้ายกลุ่มเรียน (การจัดการ)     
  • ขออนุญาตย้ายกลุ่มเรียน    
  • แบบรายงานการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ 
     

หลักฐานประกอบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร

10 เรื่อง ที่เด็ก UM ต้องรู้