วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.66 ถึงวันที่ 18 ม.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบเสื้อฝึกโครงการฝึกอบรมยุทธวิธี การป้องกันตัวและการฝึกระเบียบวินัย