วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.65 ถึงวันที่ 10 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เเละ พันตำรวจเอกหญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์
 
     วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ได้รับการเเต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอกหญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ได้รับการเเต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

ในวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขออำนวยพรให้ท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกด้าน ตลอดไป