วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ "เสริมทักษะการประกอบการทางสังคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ"
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "เสริมทักษะการประกอบการทางสังคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ"
โดยกิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
พบกับ คุณณวิสาร์  มูลทา เจ้าของ i love flower farm Chiangmai มาบรรยายในหัวข้อ "การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่"
ได้ให้ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการการท่องเที่ยว ตลอดจนให้ความสำคัญกับชุมชน โดย ให้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

   
   

กิจกรรมวันที่ 24 ช่วงเช้า พบกับ คุณชณัชา  กิระวานิช นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานจังหวัดสงขลา
บรรยายในหัวข้อ "การประกอบการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปรับตัวให้ทันโลกการเปลี่ยนแปลง"  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการผู้ประกอบการด้านการจัดงานอีเวนต์ เทคนิคการจัดงาน

   
   

กิจกรรมวันที่ 24 ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการเตรียมความพร้อมออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ