วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถิติและการดำเนินการวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักบริหาร Statisiics and Conducting Research for Administrators