วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.64 ถึงวันที่ 6 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเเสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอเเสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์

ได้รับการเเต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากมติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา